Disclaimer & Privacy statement

Vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Producthero niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Producthero aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site.

Producthero kan beweringen en meningen bevatten. De website kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Producthero kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Producthero garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Producthero behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Producthero is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.

Uw Privacy & Cookies

Producthero respecteert en beschermt de privacy van haar gebruikers. Specifiek te identificeren informatie over u wordt niet ter beschikking gesteld van derden zonder eerst uw uitdrukkelijke toestemming ontvangen te hebben, zoals aangegeven in dit privacybeleid.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies beschadigen uw computer of de bestanden op uw computer niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres.

Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u eerder heeft geraadpleegd of om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook worden cookies worden gebruikt om advertenties op de verschillende websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen. Zo maakt deze site gebruik van de mogelijkheid om op andere websites dan deze voor u relevante reclame te tonen.

Verwijderen en weigeren van cookies

U kunt zelf beslissen of u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het `help` menu van uw browser.

Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van Producthero worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser. Het weigeren of verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) te herhalen.

Welke informatie verzamelen we?

Producthero verzamelt geen persoonlijke informatie over u (zoals uw naam, e-mail adres etc.) behalve als u die informatie uitdrukkelijk en bewust verstrekt, zoals bijvoorbeeld bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief. Producthero noteert en bewaart informatie zoals de zoekopdrachten die zijn uitgevoerd en het aantal keren dat de site is bezocht. Deze informatie is echter op geen enkele wijze te herleiden naar personen. Verzamelde gegevens worden nimmer verstrekt aan derden en uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren en te onderhouden.

Google advertenties

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

  • Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op deze site weer te geven.
  • Met de DART-cookie kunnen Google en haar partners advertenties weergeven aan gebruikers op basis van hun bezoek aan deze site en/of andere sites op internet.
  • Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Webstatistieken

Producthero maakt gebruik van het webstatistiekenpakket Google Analytics. Hierbij worden door Google Analytics cookies ingezet bij onze bezoekers. De gegevens uit Google Analytics worden uitsluitend gebruikt voor het verbeteren van onze dienstverlening en zijn niet herleidbaar tot individuele personen. Meer informatie over de gegevens die Google Analytics van u bijhoudt, kunt u vinden in het  Privacy centrum van Google Analytics.

Met wie deelt Producthero informatie?

Producthero kan de verkregen algemene informatie delen met reclamemakers, partners, sponsors en andere partijen, teneinde haar dienstverlening te optimaliseren. We maken alleen algemene informatie over het sitegebruik bekend en delen geen informatie die u persoonlijk identificeren met andere partijen zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring.

Zo zouden we bijvoorbeeld bekend kunnen maken hoe vaak de gemiddelde gebruiker Producthero bezoekt, of welke woorden of producten het meest gezocht worden. Producthero zal alleen specifieke informatie over u zullen verstrekken als dat nodig blijkt in zake een strafrechtelijke zaak zoals bij een huiszoekingsbevel, dagvaarding, verordening of gerechtelijke uitspraak.